Skip to main content

Svi koraci koji su važni za registrovati firmu u Srbiji na jednom mjestu.

Kada želite prvi put započeti vlastiti biznis neizostavan je administrativni dio gde morate registrovati firmu. Ovo je zasigurno dosadniji dio posla, pogotovo ako ne znate apsolutno ništa o tome kako registrovati firmu.

Kako bi olakšali teži dio osnivanja biznisa u nastavku možete pronaći korisne savete i korake koji vas očekuju prilikom registracije firme.

Ukoliko želite da se vaša poslovna ideja pretvori u ozbiljan biznis potrebno je da njena administracija bude uređena. Jedan od prvih koraka je da li će firma biti upisana kao DOO ili ćete se registrovati u APR – u( Agencija za privredne registre) kao poduzetnik.

S obzirom da se od države do države razlikuje registracija firme zbog uspostavljenih zakona u nastavku ćemo detaljnije obraditi postupak registracije firme u Srbiji.

Pravna forma firme

Naveli smo da je pravna forma prvi korak pri registracije firme. U Republici Srbiji postoji više oblika pravnih forma a to su :

 1. Preduzetnik
 2. Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)
 3. Komadantno društvo
 4. Ortačko društvo
 5. Akcionarsko društvo
 6. Ogranak domaćeg pravnog lica
 7. Ogranak stranog pravnog lica
 8. Predstavništvo

Preduzetnik je osoba koja obavlja poslovnu delatnost u cilju sticanja zarade. Preduzetnici mogu biti sve nezaposlene osobe, ali i one koje su zaposlene tj. u radnom odnosu.

Za razliku od preduzetnika, DOO može imati više osnivača i svaki od njih ima udio u osnovnom kapitalu prvirednog društva tj. firme.

Najmanji iznos osnovnog kapitala je 100 dinara.

U skladu sa vrstom poslovanja kojim će se firma baviti bira se njena pravna forma.

kako registrovati firmu
Registracija firme u Srbiji je mnogo lakša danas nego ranije

Gde se firma registruje

U Srbiji firma se registruje u Agenciji za privredne registre ( APR). Također, može se registrovati u službi koja ima ugovor sa Agencijom za privredne registre.

Za potpunu registraciju firme potrebno je ispuniti obrazac koji možete preuzeti na licu mesta ili online na stranici Agencije. U potrebnu dokumentaciju spadaju i iskopirana lična karta ili pasoš osobe koja osniva firmu, dokaz o uplati naknade za osnovanje ( 4.900 dinara).

U slučaju da se registrujete za delatnost kojoj je potrebna saglasnost nekog određenog organa onda je potrebno u dokumentaciju uvrstiti i u tu saglasnost.

Za osnivanje privrednog društva ( firme) u Srbiji potrebno je i

 1. Osnivački akt ( odluka ili ugovor sa overenim potpisima osnivača)
 2. Potvrda o uplati novčanog uloga osnivača na privremeni račun
 3. Dokaz o uplati naknade za dobijanje matičnog broja
 4. Overen potpis zastupnika na odgovarajućme obrascu koji se mora overiti u sudu ili opštini.
 5. Odluka o imenovanju zastupnika ako on nije određen osnivačkim aktom i odluka o imenovanju predsednika, članova nadzornog odbora ako društvo osim skupštine ima nadzorni odbor koji nije imenovan osnivačkim aktom.

Nakon što ste predali svu navedenu dokumentaciju tada će Agencija za privredne registre izdati rešenje o registraciji. Tada se Poreznoj upravi prijavljuje firma i dobit ćete identifikacioni broj koji se nalazi u rešenju.

Registracija firme svakako je zamarajuća ali ona će vam obezbediti da u prvim danima poslovanja izbegnete sve potencijalne zakonske poteškoće.

Ne zaboravite odrediti i ime vaše nove firme. Naziv kompanije je vaš slobodan izbor i kada predate za ime u APR-u će se proveriti da li je naziv slobodan za korištenje.

Ukoliko ste se registrovali kao preduzetnik onda ime firme se sastoji od vašeg imena i prezimena, naznake da ste preduzetnik, opisa delatnosti i sedišta.

kako registrovati firmu
Agencija za privredne registre Srbija

Šta je PIB i zašto je potreban

Predati svu potrebnu dokumentaciju u Agenciji za privredne registre nije jedini korak u registraciji firme. Neophodno je dobiti PIB – porezni identifikacioni broj. On je potreban za korištenje u platnom prometu i poreskom postupku.

 Na osnovu sedišta društva PIB se dobija i zatim morate zahtev predati odgovarajućoj poreznoj upravi. Rok za dobijanje PIB -a je od 3 do 7 dana.

registracija firme u srbiji
Kako registrovati firmu u Srbiji

Za privredna društva dokumentacija koja je potrebna

 • rešenje o registraciji od APR-a ( četiri kopije)
 • ličnu kartu osnivača na uvid i četiri kopije, a ukoliko ima više osnivača za svakog od njih treba dostaviti po četiri kopije
 • obrazac PR 1 (tri popunjena obrasca koji se dobijaju u poreznoj upravi)
 • PDP (porezna prijava na dobit preduzeća, dva obrasca kupuju se u knjižari)
 • Ugovor o zakupu (četiri kopije)

Ukoliko je sedište društva u sopstvenim prostorijama, odnosno u prostorijama za koje ne plaća zakupninu, potrebno je dostaviti vlasnički list i saglasnost vlasnika da na toj adresi društvo može vršiti poslovanje (četiri kopije).

Ukoliko ste preduzetnik potrebna dokumentacija je :

 • rešenje o registraciji od APR-a (tri kopije);
 • ličnu kartu na uvid i tri kopije;
 • Obrazac PR2 (dva obrasca koja se dobijaju u poreznoj upravi)
 • Obrazac PPDG 1 (porezna prijava na dohodak građana, dva obrasca, kupuju se u knjižari)

Nakon predavanja zahteva za dobijanje PIB-a posljedni korak je otvaranje računa u banci. Dokumentacija koja je potrebna za otvaranje računa kompanije zavisi od banke do banke.

No, u biti većina banki traži vaše lične dokumente, overene kopije, rešenja registracije društva, potvrda PIB-a i zahtev za otvaranje računa koji dobijate u banci.

Preporuka:

Ako imate pitanja vezanih za zaradu od kuće, digitalni marketing i SEO optimizaciju pišite nam na email info@miltonmedia.rs