Skip to main content

Kako naučiti SEO optimizaciju u doba kada su sve informacije dostupne na internetu.

Problem je u tome što imamo i previše informacija sa raznih izvora pa mnogi početnici zaborave na osnove. Optimizacija web sajta i online trgovine je u današnjem svetu internet poslovanja neophodna za uspešan biznis.

Stoga ćemo se potruditi da vam objasnimo najosnovnije stvari vezane za optimizaciju web sajtova.

Šta je SEO optimizacija

Reč SEO je skraćenica na engleskom jeziku Search Engine Optimization ili u slobodnom prevodu optimizacija sadržaja stranice za pretragu. SEO optimizacija za cilj ima da ostvari što bolji ranking za datu ključnu reč u odnosu na konkurenciju.

Većina online biznisa promoviše se putem društvenih mreža, no taj način ne donosi mnogo zarade koliko bi donosila kvalitetna SEO optimizacija. Nakon dobre optimizacije sajta, isti će biti visoko rangiran na Google pretraživaču što donosi posete koje će se pretvoriti u novac.

U konačnici da biste shvatili koliko zapravo znači SEO za uspešno online poslovanje, dovoljno je reći da će vam olakšati posao, doneti posjete i samim tim zaradu.

Krenimo od osnovnih koraka

Ključne reči

Daleko najvažnija stavka uspešne optimizacije je pronalazak adekvatne ključne reči za tekst.

Mnogo korisnika ne uspeva napraviti kvalitetu optimizaciju upravo zbog razloga jer ne koriste adekvatne ključne reči ili im jednostavno ne pridodaju dovoljno pažnje.

Ključne reči se dele na dva tipa:

  • Kratke ključne reči (Short-tail keyword)
  • Duge ključne reči (Long-tail keyword)

Za što bolju SEO optimizaciju potrebno je pozabaviti dužim ključnim rečima jer sam Google traži što više informacija koje će prikazati korisnicima koji vrše pretragu.

Postoji niz alata koji pomažu pri pronalaženju adekvatne ključne reči poput Google Suggestion, Google Keyword Planner ili KW Finder .

Sada kada ste pronašli ključnu reč potrebno je napraviti kvalitetan tekst.

Za korisnike platforme WordPress najčešće se koristi plugin pod nazivom Yoast SEO. Nakon njegove instalacije, sam plugin će sugerisati koje radnje treba obaviti unutar teksta.

kako naučiti seo optimizaciju
Ključna reč je osnova SEO optimizacije

On-Page SEO i Off-Page SEO

Sve što se vidi na sajtu je On-Page SEO poput ključne reči, fotografija, video zapisa i teksta.

Off-Page SEO je ono sve što se događa van sajta. Na primer to su društvene mreže i linkovi s drugi sajtova koji vode do vašeg sajta.

On-Page SEO

Prilikom pisanja teksta u WordPressu obavlja se On-Page SEO, a potrebno je obratiti pažnju nekoliko stavki:

  • Naslov teksta
  • Prvi pasus
  • Meta description
  • H1,H2 oznake
  • Keyword density (Broj ponavljanja ključne reči)
  • URL adresa
  • Broj reči u tekstu

Naslov teksta igra značajnu ulogu jer se naslov treba sastojati od ključne reči. Za naslov teksta nabolje je koristi isključivo odabranu ključnu reč.

Prvi pasus teksta treba sadržavati ključnu reč. Vaš tekst ne mora počinjati s ključnom reči, ali poželjno je da se ista pojavi u prvih 100 znakova teksta.

Meta description ili Meta opis je dio teksta koji se ispisuje ispod naslova kada korisnici pretražuju vašu ključnu reč. Savetuje se ubacivanje ključne reči u sami Meta opis, jer nakon naslova ova stavka je najbitnija za pretragu.

H1,H2 oznake predstavljaju naslove i podnaslove stranice, pa je potrebno da ključnu reč uvrstimo u H1 naslov.

Kada govorimo o ključnoj reči u tekstu potrebno je da se ona ponavlja nekoliko puta u zavisnosti od dužine teksta. Na primer ako je ključna reč SEO optimizacija, potrebno je da se ova reč ponavlja nekoliko puta unutar teksta. Pored toga, poželjno je koristiti i sporedne ključne reči (u ovom slučaju Šta je SEO), koja će se također ponoviti par puta u tekstu.

Ne treba naglašavati da ključna reč treba biti unutar URL adrese. Najbolji način da sredite URL jeste da unutar njega bude isključivo ime sajta i naslov teksta, odnosno ključna reč.

Što više reči ima u tekstu to je bolje jer Google baš preferira opširni sadržaj kako bi korisniku koji se zanima za neku temu dostavio što više informacija.

Prilikom pisanja teksta savetuje se da tekst sadrži više od 1000 reči, što će učiniti da se napisani tekst visoko rangira na Googleu, što je i cilj SEO optimizacije.

seo optimizacija
Kako naučiti SEO optimizaciju?

Interni i eksterni linkovi

Kako biste zadržali publiku na sajtu potrebno je imati nekoliko internih linkova unutar teksta. Savetuje se ubacivanje linkova na ključne reči s vašeg sajta za već unapred napisani. Na primer ako pišete o tome kako optimizirati blog, interni (unutrašnji) link će biti na ključnu reč blog, koja vodi na linku “Šta je Blogging“.

Kada govorimo o eksternim linkovima potrebno je pronaći visoko rangirane sajtove na Google sa sličnim sadržajem vašeg teksta. Pronađene linkove ubacujete u vaš tekst i korisniku pružate informacije iz drugih izvora. Eksterni (vanjski) linkovi s visoko rangiranih sajtova će pomoći da se i vaš sajt bolje rangira na Google.

Za eksterni link često se koristi referenca kao stranici Wikipedia jer je reč o stranici koja ima visoku poziciju i autoritet na Google pretraživaču. Recimo u ovom tekstu pišemo o optimizaciji koja pozitivno utiče na digitalni marketing i samim time koristimo eksterni link.

Treba naglasiti da je potrebno namjestiti da se svi linkovi otvaraju u novom prozoru kako bi se korisnici što duže zadržali na prvobitnom tekstu.

kako naučiti seo optimizaciju
Linkovi su izuzetno važni

Upotreba multimedije

Ubacivanje raznih fotografija i video zapisa u tekst pokazat će Googleu da je reč o ozbiljnom, kvalitetnom sadržaju.

Stoga ne treba se ustručavati prilikom umetanja nekoliko fotografija u tekst koje će osim podizanja rankinga, ulepšati sami sadržaj. Fotografiju koju ubacite u tekst potrebno je optimizirati.

Kako se obavlja optimizacija fotografije

Na primer kada piše tekst s ključnom reči “Kako naučiti SEO optimizaciju” potrebno je ubačenoj fotografiji dodeliti naslov teksta, odnosno “Kako naučiti SEO optimizaciju”.

Također ista fotografija treba sadržavati ključnu reč u poljima Caption (Naslov), Alt. Text (Alternativni tekst) i Description (Opis).

Fotografije koje se nalaze u tekstu ne smiju prelaziti veličinu od 150kb, jer će u spurotnom usporiti vaš sajt. Fotografije do 150kb ili manje učitavaju se veoma brzo i korisniku ostavljaju pozitivan dojam o sajtu.

Još jedan od načina da korisnike zadržite na sajtu jeste video zapis.

Ubacivanje YouTube linkova unutar teksta, koji su inače u vlasništvu Googlea dodatno podiže kvalitetu vašeg teksta, odnosno rangira ga visoko. Također, YouTube video će zadržati korisnika na sajtu što će Google kazati da je vaš sadržaj zanimljiv i da zadovoljava potrebe korisnika, pa će samim time bolje biti rangiran.

Kako naučiti SEO optimizaciju – Korisnično iskustvo

Korisničko iskustvo ili User Experience je jako bitno kada je riječ o SEO optimizaciji.

Google želi da vaš tekst zadovolji potrebe korisnika, pa osim kvalitetnog sadržaja i gore navedenih stavki, sajt treba pružiti siguran osećaj.

Osim toga i sam sadržaj treba biti relevantan, kako bi korisnik što duže ostao na sajtu. U suprotnome Google kažnjava nekvalitetne sajtove odnosno one na kojima korisnici ne provedu određeno vrijeme. Taj vremenski period se naziva CRT.

Za kraj treba istaći da je glavni fokus vašeg sajta zadovoljavanje potreba korisnika pomoću kvalitetnih informacija, sadržaja unutar teksta, a kada su korisnici zadovoljni onda će doći i zarada.

Preporuka:

Ako imate pitanja vezanih za zaradu od kuće, digitalni marketing i SEO optimizaciju pišite nam na email info@miltonmedia.rs

KORISNI DOMAĆI LINKOVI